erfafspoeling, schoon erf schoon water copyright persburo Noordoost

DAW op beurs Middenbeemster

Boeren en tuinders in Noord-Holland die aan de slag willen met bodemgezondheid en het verminderen van erfafspoeling, kunnen tijdens de Landbouwvakdagen West-Nederland een gratis erf- en bodemscan aanvragen. ‘Ook geven wij demonstraties over de maatregelen die je kunt nemen’, zegt projectleider Kees van Vuuren van Projecten LTO Noord.

De allereerste editie van de Landbouwvakbeurs West-Nederland wordt gehouden op het melkveebedrijf van de familie Helder in Middenbeemster. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Landbouwportaal Noord-Holland zijn hier ook vertegenwoordigd.
‘De familie Helder is deelnemer aan Landbouwportaal Noord-Holland, een portaal waarin wij samen met boeren en tuinders werken aan waterbewust ondernemen’, vertelt Van Vuuren. Hij is projectleider bij Projecten LTO Noord en DAW-regiocoördinator in Noord-Holland. ‘Op dit portaal vinden zij kennis, informatie, een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.’

Volgens Van Vuuren zijn de subsidiemiddelen in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgeput. ‘Maar de coaches geven ook advies over relatief goedkope maatregelen. Daarmee is ook winst te behalen. In het werkgebied van de waterschappen Amstel, Gooi en Vechtstreek en Rijnland is nog wel subsidie beschikbaar.’

Gratis erf- en bodemadvies
In de stand van DAW en via het landbouwportaal kunnen boeren en tuinders een gratis erf- en bodemadviesbezoek aanvragen. Van Vuuren: ‘Dan kijken coaches op het bedrijf welke maatregelen ondernemers kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de sleufsilo’s om de afspoeling van nutriënten te voorkomen, of aan maatregelen om het koepad aan te passen.’ 
De bodemcoach kijkt gericht naar bodemleven, beworteling en bodemverdichting. ‘Door een profielkuil te graven, wordt inzichtelijk of de bodemkwaliteit in orde is’, stelt de projectleider. Tijdens de vakbeurs wordt een profielkuil gegraven, geven erfcoaches praktische tips om erfafspoeling te voorkomen en kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de aanpassing aan de sleufsilo’s die maatschap Helder heeft gedaan.

De Landbouwvakdagen West-Nederland zijn van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 maart bij Maatschap Helder, Hobrederweg 41 in Middenbeemster. Meer informatie over het landbouwportaal is te vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Bron: Nieuwe Oogst