Uien

Experimenten natuurlijke plaagbestrijding in Noord-Holland van start

Komend seizoen gaan in Noord-Holland op 8 bedrijven proeven van start waarbij onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en uien. Deze experimenten zijn onderdeel van het project FAB+ (integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen).

Eerder dit jaar is er tijdens de masterclass natuurlijke plaagbestrijding geïnventariseerd welke vragen er leven rondom dit onderwerp onder telers in Noord-Holland. Na intakegesprekken met geïnteresseerde telers is ervoor gekozen om te gaan experimenteren met natuurlijke plaagbestrijding van trips in uien en luis in (consumptie)aardappelen.

FAB-experimenten in Noord-Holland

Het bestrijden van trips in uien met natuurlijke plaagbestrijders is vrij nieuw. Er wordt op 6 verschillende bedrijven in Noord-Holland (zie kaart hieronder) een proef gedaan met een mengsel voor akkerranden. Dit mengsel is speciaal afgestemd op het aantrekken van de natuurlijke vijanden van trips en het effect daarvan op de tripsdruk. Over het bestrijden van luis in aardappels is al vrij veel kennis opgedaan elders in het land, met name in Zuid-Holland.

Binnen dit project zal op 3 verschillende locaties in Noord-Holland (Haarlemmermeer, Beemster en Hollands Kroon) getest worden of deze aanpak ook hier zijn vruchten gaat afwerpen. De deelnemende ondernemers hebben samen met onderzoekers van de WUR bepaald waar de proeven uitgevoerd gaan worden. Ze gaan de komende weken aan de slag met de aanleg van de randen. In mei zullen de eerste metingen in de uien uitgevoerd gaan worden, in juni in de aardappelen.

Over het project
Het project FAB+ is een samenwerking van verschillende partijen (WUR, LTO Noord, NFO, KAVB, IRS, Suiker Unie, Mans Weert, Boltha, BO Akkerbouw, The Greenery en LTO Nederland) die de inzet van natuurlijke plaagbestrijders proberen te verbeteren in verschillende teelten (aardappels, uien, appels, peren, lelies en suikerbieten). LTO Noord is hierin de trekker van de pilot akkerbouwgewassen, waarin ingezet wordt op het delen van bestaande kennis  en verzamelen van nieuwe kennis door experimenten in aardappels en uien. Het overkoepelend doel van de verschillende pilots is om een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen voor boeren en tuinders voor de inzet van natuurlijke plaagbestrijders.