Online spreekuren Ondernemershulp provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland organiseert twee online spreekuren om ondernemers te ondersteunen in deze pittige tijd.

Er zijn veel maatregelen genomen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en gebleken is dat veel ondernemers vragen hebben over de uitvoering hiervan.

De twee online spreekuren vinden plaats op:

  • donderdag 9 april 2020 van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur in het Nederlands
  • dinsdag 14 april 2020 van 10.00 tot uiterlijk 11.30 uur met ook een Engelstalige breakout

Aanmelden kan hier

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de MKB-instrumenten van de Provincie Noord-Holland (GO!-NH, Innovatiefonds NH en PIM) voeren gezamenlijk deze online spreekuren uit.

Eerst worden plenair kort de verschillende maatregelen besproken, vervolgens zullen adviseurs in breakout sessies (5 à 6 ondernemers bij elkaar) ingaan op persoonlijke situaties/vragen van ondernemers. Er wordt vooral bekeken of alle maatregelen afdoende zijn. De provincie is namelijk ook benieuwd tegen welke problemen ondernemers aan lopen die mogelijk niet door de huidige maatregelen worden opgelost en hoe zij daarin kan ondersteunen. Na dit spreekuur is er de mogelijkheid om aanvullende hulp te krijgen in bijvoorbeeld aanvragen.