Commissaris van de Koning op bezoek bij aardappelteler in de Beemster

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde landbouw van de provincie Noord-Holland Jack van der Hoek hebben vrijdag het akkerbouwbedrijf van Jan van Kempen in Zuidoostbeemster bezocht.

Het akkerbouwbedrijf van Jan van Kempen wordt geraakt door de coronacrisis: ‘We zijn blij met alle aandacht voor de problemen in onze aardappelsector. Door de crisis gaan we van krapte op de markt naar plotseling een groot overschot van frietaardappelen. De aangekondigde maatregelen vanuit de overheid zijn zeer welkom, maar zal de pijn maar iets verzachten. De regeling moet nog concreet worden uitgewerkt, waarbij ook enige haast geboden is, om de afzetmogelijkheden te benutten. Daarom ook de oproep richting consumenten om vooral aardappelen en frites te kopen. Alle beetjes dragen eraan bij om de aardappelberg af te laten nemen.’

Aardappeltelers hard getroffen
LTO Nederland staat sinds het begin van de coronacrisis in nauw contact met het kabinet om problemen in de hardst getroffen land- en tuinbouwsectoren te bespreken, waaronder de fritesaardappelketen. Het wegvallen van de afzet door wereldwijde lockdowns, horecasluitingen en handelsproblemen zorgt voor grote, directe problemen bij telers. De verwachte directe kosten voor aardappeltelers bedragen € 167 tot € 217 miljoen.

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning:
Nu de horeca is gesloten en wij daar geen frites kunnen eten, kunnen we de boeren steunen door bij hen fritesaardappelen te kopen. Thuis maken we er dan zelf frites van. En we krijgen er blije kinderen voor terug.’

Jack van der Hoek, gedeputeerde landbouw provincie Noord-Holland: ‘Nederland is een van de grootste fritesaardappelproducenten van Europa. Bedrijven die altijd financieel gezond waren komen nu echt in de problemen. Een echte oplossing voor deze situatie is er nog niet. Je kunt wel zelf de boeren uit jouw regio steunen door producten bij ze te kopen, bijvoorbeeld via het initiatief Support your locals.’

Vergoeding voor fritesaardappeltelers
Met de vorige week aangekondigde regeling maakt het kabinet € 50 miljoen vrij om hen te compenseren. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 t/m februari 2020.

Daarnaast komt er nog € 600 miljoen vrij om ondernemers in de sierteelt en de voedingstuinbouw te compenseren, aldus minister Schouten in de 
Kamerbrief

Bij de uitwerking en uitvoering zal meer duidelijk moeten worden over wat de maatregelen concreet gaan betekenen voor ondernemers in nood, zowel in de akkerbouw als in de sierteelt en voedingstuinbouw. LTO Nederland blijft hierover, samen met de BO Akkerbouw.