Ontwerp-legger Wateren HHNK ter inzage

Het hoogheemraadschap stelt jaarlijks de Legger Wateren vast en verwerkt daarmee steeds de mutaties die in het afgelopen jaar aan de orde waren. Het nieuwe ontwerp van de legger ligt nog tot 26 mei ter inzage.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is steeds bezig om fouten op te sporen in de uitgebreide hoeveelheid gegevens om ervoor te zorgen dat de informatie in de Legger Wateren verder verbetert. Omdat het niet gaat om beleidswijzigingen zullen we vanuit LTO Noord geen zienswijze opstellen. Het is wel goed om voor het eigen bedrijf te checken of er geen ‘gekke dingen’ op de kaart terecht zijn gekomen, vooral als in het afgelopen jaar een vergunning is verleend.

Bekendmaking terinzagelegging: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-3934.html

Inzien legger
https://www.hhnk.nl/portaal/legger-wateren_41265/