ganzen overlast friesland fryslân

Raadsfractie roert zich in ganzendebat

CDA- en VVD-fracties van Noord-Hollandse gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dringen er bij provincie Noord-Holland op aan de verhoging van het eigen risico van ganzenschade voor boeren af te schaffen. Dat blijkt uit een brandbrief aan het provinciebestuur.

De provincie verhoogde het eigen risico van 5 naar 10 procent. De partijen vinden dat de provincie de agrarische sector onterecht opzadelt met de ‘lasten voor de extreem hoge ganzenpopulatie’.

Het besluit gaat volgens de christendemocraten en liberalen in tegen de door de provincie ‘eerder gedane belofte om de schade te blijven compenseren zolang het niveau van de populatie terug is bij het niveau van 2005’.

Volgens de gemeenteraadsfracties gaat de provincie in haar argumentatie voor een stijging van het eigen risico voorbij aan het feit dat de ganzenschade in Noord-Holland ‘extreem hoog is ten opzichte van andere provincies’.

Niet te vergelijken
De fracties stellen dat Friesland de enige provincie is waar de schade nog groter is. ‘De provincie Gelderland is met bijna een derde van de schade in Noord-Holland de derde in de lijn. Deze cijfers tonen aan dat Noord-Holland niet te vergelijken is met andere provincies en dat de problematiek enorm is.’

Een van de redenen dat de provincie de verhoging doorvoerde, is om de financiële prikkel van boeren te vergroten. Boeren moeten meer gemotiveerd zijn om in te zetten op het voorkomen van de schade.

Volgens de fracties gaat dit niet gebeuren. ‘Door de verhoging wekt u de indruk dat agrariërs nu niet doen wat ze kunnen om schade te voorkomen. Buiten het feit dat wij dit een onterecht signaal vinden, is dit ook onwaarschijnlijk. Daarbij resulteert het verjagen van de ganzen vooral in meer ganzen bij de buurman. De schade voor Noord-Holland blijft dus gelijk.’


Bron: Nieuwe Oogst