Grauwe ganzen

Boerenclubs tegen ganzenplan

Boerenorganisaties in Noord-Holland zijn tegen het conceptplan ‘Ganzen Noord-Holland 2020-2026’ van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. Ze dringen er bij de FBE op aan om met een grote koerswijziging te komen.

Dat blijkt uit een brief van LTO Noord, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, agrarische collectieven, Boeren in Actie Noord-Holland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. 

De partijen stellen dat een grote koerswijziging nodig is om de vicieuze cirkel met betrekking tot het huidige ganzenbeleid te doorbreken. Effectief schade bestrijden is met de huidige populatie ganzen dweilen met de kraan open. Eerst moet de populatie terug naar die van 2005, geven ze aan. 

De organisaties vinden het daarom onverteerbaar dat FBE in het conceptplan op voorhand aangeeft dat de doelpopulatie ondanks optimalisatie niet haalbaar is, doordat er geen mogelijkheden zijn voor verruimingen van het bestaande beheer. Daarom zou het zijn uitgesloten dat de provinciaal vastgestelde streefwaarden worden gehaald. 

De organisaties benadrukken in hun reactie dat de FBE een plan moet uitwerken dat wel toereikend is. ‘Het voortgaan op de huidige weg is geen optie, die weg is doodlopend. Het is nu van belang dat de oogkleppen bij het bevoegd gezag afgaan en er eindelijk wordt ingezet op doelrealisatie’, stelt voorzitter Nico Verduin van LTO Noord West.
‘Als we het iedereen naar de zin willen maken, behalve de agrarische ondernemers, zal de ganzenschade alleen maar toenemen. Met als gevolg een fors groeiende kostenpost voor de agrarische ondernemers en grote ecologische schade in de natuurterreinen.’

Werkbare regels 
Zo moeten er volgens Verduin werkbare regels komen voor het beheer en de schadebestrijding van ganzen, zeker in en om natuurgebieden. Ook vragen de partijen de winterrust op te schorten totdat de ganzenpopulatie is teruggebracht naar de streefstanden van 2005. Daarvoor is het van belang om jaarrond aan beheer en schadebestrijding te kunnen doen, met professionele beheerteams die de jagers kunnen ondersteunen, onder regie van de wildbeheereenheden.

Dat het vertrouwen in het provinciaal faunabeleid bij de partijen ‘onder het nulpunt’ is gedaald, komt ook doordat Noord-Holland van plan is het eigen risico bij ganzenschade te verhogen naar 20 procent. ‘De provincie wil de rekening van het door haar gevoerde natuurbeleid bij de agrarische sector neerleggen’, aldus Verduin.

Bron: Nieuwe Oogst