1. Succesvolle Masterclass natuurlijke plaagbestrijding

  Op 28 januari organiseerde Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden in samenwerking met LTO Noord, KAVB, HAJK, agrarische natuurverenigingen Noord-Holland Zuid, Water, Land & Dijken, De Lieuw en provincie Noord-Holland een Masterclass over natuurlijke plaagbestrijding.

 2. Voorgezet onderwijs uitgenodigd voor agrarisch bedrijfsbezoek

  Er is een brief opgesteld aan scholen voor voortgezet onderwijs waarin wordt aangeboden aan agrarisch bedrijf te bezoeken. Vier scholen per provincie krijgen het bezoek gratis aangeboden.

 3. High tech Farming-hub Noord-Holland

  De regio Noord-Holland Noord is een belangrijk agrarisch productiegebied. In de regio is de gehele voedselketen aanwezig, van zaad tot verwerking. Met het opbouwen van een High Tech-hub in Noord-Holland draagt GreenPort Noord-Holland Noord bij aan stimuleren van precisielandbouw en daarmee aan een ...

 4. Natuurbeheerplan polder Zeevang

  De provincie Noord-Holland heeft besloten om het Beheerplan Natura 2000 Polder Zeevang met 2 jaar (i.p.v. 6 jaar) te verlengen.

 5. Omgevingsverordening/Bijzonder Provinciale landschappen

  In de nieuwe Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland wordt het begrip ‘Bijzonder Provinciale Landschappen (BPL) geïntroduceerd.

 6. Landbouwverkeer Ring Alkmaar

  Gedurende de periode van de renovatie van de Leeghwaterbrug mag het landbouwverkeer gebruik maken van de Ring Alkmaar. LTO Noord en Cumela willen deze situatie ook na afronding van de renovatie handhaven.

 7. Gebiedsproces Bergen

  Op verzoek van LTO Noord heeft de provincie Noord-Holland aan Stivas/Sweco opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een gebiedsproces in de Bergermeer.

 8. Landbouwportaal Noord-Holland bereikt mijlpaal

  Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder was de duizendste deelnemer aan het Landbouwportaal Noord-Holland. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt boeren en tuinders toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee het watersysteem en de bodem in Noord-Holland, ...

 9. Zoete toekomst voor Texel

  Agrariërs op Texel, LTO Noord, de gemeente Texel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en Acacia Institute hebben het initiatief genomen het project ‘Zoete Toekomst’ te ontwikkelen.

 10. Smart Farming Noord-Holland Noord

  Op 5 november 2019 lanceerde Greenport Noord-Holland Noord een samenwerkingsplatform voor High Tech ontwikkelingen en kennisdeling in de Agrosector: Smart Farming NHN. De lancering kon rekenen op warme belangstelling van ondernemers, overheids- en onderwijsinstellingen.