Borgen uitkering ganzenschade

Op 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt onder meer de Flora en Faunawet.

‘In de nieuwe Wet Natuurbescherming kan de provincie ganzenschade vergoeden, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. LTO Noord heeft zich ingezet voor haar leden en dit collectief geregeld. Het resultaat: 95% van de getaxeerde ganzenschade wordt vergoed zolang het populatiedoel niet gehaald is.’

Albert Hooijer

De provincie Noord-Holland heeft de inwerkingtreding van de nieuwe wet aangegrepen om de gans op de provinciale vrijstellingslijst te zetten. 

LTO Noord heeft aangegeven hiermee alleen akkoord te kunnen gaan als de ganzenschade vergoed blijft worden op het niveau van 95% van de getaxeerde schade. Deze toezegging is van de gedeputeerde ontvangen.

Albert Hooijer
Albert Hooijer  ©2021

Meer resultaten

Bekijk alle resultaten die wij in 2016 met u gerealiseerd hebben en lees ook negen verhalen van leden over het resultaat dat LTO Noord met hen behaald heeft.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.