Duidelijkheid transformatiemogelijkheden glastuinbouw Rijsenhout

In Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer, bevinden zich een aantal ‘maatwerkgebieden’. Glastuinbouwgebieden waarvan de toekomst ter discussie staat.

Gezien de ‘verrommeling’ van deze gebieden heeft LTO Noord Glaskracht aangegeven open te staan voor transformatie, maar hierbij mede middels een visie en intensieve gesprekken met de gemeente aangedrongen op concrete transformatiemogelijkheden die de aanwezige glastuinbouwondernemers een mogelijkheid geven om hun bedrijf (indien gewenst) elders voort te zetten. Mede hierdoor is inmiddels een ‘versnellingsteam’ gestart om hierover versneld duidelijkheid te krijgen en waar mogelijk regelgeving te verruimen.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.