High tech Farming-hub Noord-Holland

De regio Noord-Holland Noord is een belangrijk agrarisch productiegebied. In de regio is de gehele voedselketen aanwezig, van zaad tot verwerking. Met het opbouwen van een High Tech-hub in Noord-Holland draagt GreenPort Noord-Holland Noord bij aan stimuleren van precisielandbouw en daarmee aan een verbeterd ondernemersklimaat.

LTO Noord ondersteunt de GreenPort hierbij. Samen met ondernemers zoeken we naar de kansen en wensen die ondernemers zien en hebben. Vanuit de High Tech-Hub geven we een overzicht van de ontwikkelingen op landelijk en Europees niveau en zoeken we de aansluiting met deze netwerken. We zoeken aansprekende voorbeelden die de waarde van bijvoorbeeld data en stuurinformatie voor ondernemers laten zien. Waar nodig ondersteunen we in het opzetten van projecten.

Eind 2018 hebben we een groot aantal stakeholders bezocht om wensen te inventariseren. In november 2018 is een bijeenkomst georganiseerd om concrete ideeën op te halen. Op basis hiervan is gewerkt aan een Smart Deal. 

Smart Farming NHN
Versneld ontwikkelen en toepassen van hightech- en dataoplossingen voor de agribusiness kan vooral door goed samen te werken. Dat gebeurt vanaf 5 november binnen Smart Farming NHN, waarvoor samenwerkende partners een deal hebben ondertekend. In een onafhankelijke data- en kennisplatform bundelen partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek.

Lees hier meer

 


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.