'Oude pacht' en overgangsbeheer - agrarisch natuurbeheer in Nationaal Natuurnetwerk

LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken hebben de notitie ‘Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk’ opgesteld.

Deze notitie geeft het belang van agrarisch natuurbeheer, voor zowel landbouw als natuur, binnen NNN aan en vormt de opmaat van beide organisaties om te bewerkstelligen dat ook na 2020 binnen NNN agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Het opstellen van de notitie heeft inmiddels al geleid tot een pas op de plaats van de provincie Noord-Holland om tot ontpachting van gronden over te gaan.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.