Smart Farming Noord-Holland Noord

Op 5 november 2019 lanceerde Greenport Noord-Holland Noord een samenwerkingsplatform voor High Tech ontwikkelingen en kennisdeling in de Agrosector: Smart Farming NHN. De lancering kon rekenen op warme belangstelling van ondernemers, overheids- en onderwijsinstellingen.

Komende maand wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en verankerd in het meerjarenplan van de Greenport.
LTO Noord is als partner van GreenPort Noord-Holland Noord nauw betrokken bij het tot stand komen van Smart Farming NHN. Al meer dan 10 jaar ondersteunt LTO Noord het werk van de Greenport, financieel en door het ter beschikking stellen van een projectadviseur. Smart Farming NHN is een goed voorbeeld en een rechtsreeks gevolg van deze samenwerking. 

Het is in het belang voor boeren dat er samengewerkt wordt aan innovatieve en slimme technieken die bijdragen aan bedrijfsvoering en omgeving. Daarnaast is het van belang dat boeren beter begrijpen hoe deze systemen zichtbaar en onzichtbaar werken om zo grip te krijgen op de data die hierbij vrij komt. Dit gaan Greenport en LTO Noord, samen met andere partners, uitwerken in een uitvoeringsagenda.

Een mooi voorbeeld van hoe LTO Noord als boerenorganisatie kan bijdragen namens ondernemers in de samenwerking tussen overheid, onderwijs en onderzoek.

 


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.