Succesvolle Masterclass natuurlijke plaagbestrijding

Op 28 januari organiseerde Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden in samenwerking met LTO Noord, KAVB, HAJK, agrarische natuurverenigingen Noord-Holland Zuid, Water, Land & Dijken, De Lieuw en provincie Noord-Holland een Masterclass over natuurlijke plaagbestrijding.

De avond werd georganiseerd door ANV Hollands Noorden, omdat zij vanuit hun achterban de vraag kregen om meer informatie te delen over het inzetten van natuurlijke plaagbestrijders. Vanuit het FAB+ project wordt zoveel als mogelijk informatie over dit onderwerp bij elkaar verzameld en beschikbaar gemaakt voor ondernemers.

Vanuit het project is het (wetenschappelijke) deel van het programma ingevuld. Hilfred Huiting en Bas Allema (WUR Open Teelten) gaven een update over de stand van zaken wat betreft kennis over dit onderwerp. Dit programma werd aangevuld door Boki Luske, projectleider van het Louis Bolk en betrokken geweest bij het project Bloeiend Bedrijf, en akkerbouwer Leen de Geus uit de Hoeksche Waard, die al 10 jaar ervaring heeft met akkerranden voor plaagbestrijding.

Hoge opkomst
De opkomst was heel hoog. Er hadden zich 120 mensen opgegeven, maar uiteindelijk moesten er nog stoelen bijgehaald worden, omdat er last-minute nog een hoop geïnteresseerden bij kwamen. In de zaal zaten voornamelijk akkerbouwers en tuinders en er werden erg veel vragen gesteld. Het is duidelijk een onderwerp dat leeft en telers zijn op zoek naar manieren om dit praktisch in te passen op hun bedrijf.

Naast het onderdeel kennisdeling, is er in het FAB+ project ruimte om een aantal experimenten uit te voeren. Deze avond is daarom ook gebruikt om deelnemers te werven die hiermee op hun eigen bedrijf aan de slag willen. We hebben 11 serieuze aanmeldingen direct ontvangen, dus dat is een mooi resultaat. We gaan komend groeiseizoen van start met de proeven!

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.