Verankering mezenschade in Wnb-verordening

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 17 juli 2018 besloten om vogelschade aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 60% van de getaxeerde schade.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht ook voor de jaren 2016 en 2017. Het besluit is met behulp van het CDA tot stand gekomen. Hoewel LTO Noord wenste dat de vogelschade volledige zou worden vergoed, is met de uiteindelijk overeengekomen (na advies rechtbank) vergoeding van 60% van de schade wel voorkomen dat de vogelschade volledig voor rekening van de ondernemer zou komen. De verwachting is dat ook de andere provincies dit besluit zullen overnemen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.