Vereenvoudiging uitvoering Ruimte voor Ruimte i.c.m. VAB-beleid

De provincie Noord-Holland gaat bij komende aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de optie opnemen om, in relatie tot het VAB-beleid, maximaal 2 woningen te bouwen op de voormalige bedrijfslocatie.

Deze mogelijkheid wordt opgenomen naast het vigerende Ruimte voor Ruimte-beleid. Het grote voordeel hiervan is dat met de koppeling aan het VAB-beleid een snelle procedure mogelijk is en niet de op maatwerk gerichte Ruimte voor Ruimte-regeling doorlopen moet worden.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.