Vertrouwenspersonen herstructurering Greenport Aalsmeer

In overleg met de Greenport Aalsmeer en Stichting Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw worden op korte termijn twee vertrouwenspersonen herstructurering ingezet binnen de regio Greenport Aalsmeer.

Vanuit LTO Noord Glaskracht wordt de laatste hand gelegd aan een onafhankelijke stichting waar vanuit de vertrouwenspersonen gaan opereren. Glastuinbouwondernemers kunnen zich bij hen melden met hun bedrijfsplan, van stoppen tot uitbreiden of verplaatsen. De vertrouwenspersoon bekijkt vervolgens welke andere tuinders en percelen bij het plan betrokken moeten worden en gaat een verkennend gesprek aan om te bepalen of partijen tot elkaar kunnen komen. Na deze verkenning van de haalbaarheid brengt de vertrouwenspersoon de partijen bij elkaar en stapt uit het proces. Financiering van dit project wordt voor het eerste jaar verzorgd door LTO Noord Fondsen en Stichting Greenport Aalsmeer.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.