1. Enthousiasme tijdens excursies Natuurinclusieve Landbouw in Noord-Holland en Flevoland

  Op vrijdag 30 augustus en vrijdag 6 september zijn in het kader van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland twee excursies georganiseerd.

 2. Geen voetbalcomplex in bloembollengebied Egmond

  Er komt geen nieuw voetbalcomplex in het bloembollenconcentratiegebied in Egmond aan den Hoef.

 3. Uitkeren oktoberschade Noord-Holland

  LTO Noord heeft met de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over het vergoeden van faunaschade.

 4. Vruchtbare kringloop in Noord-Holland

  Vanuit het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland zijn waardevolle inzichten opgedaan bij samenwerkende boeren in Noord-Holland.

 5. Uitkeren oktoberschade Noord-Holland

  LTO Noord heeft met de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over het vergoeden van faunaschade in de maand oktober in en om Natura 2000-gebieden waar beheer en schadebestrijding niet mogelijk is.

 6. Voetbalcomplex Egmond

  De aanleg van een nieuw voetbalcomplex in het bollenconcentratiegebied in Egmond is zo goed als zeker van de baan.

 7. Statement zonne-energie op landbouwgrond met Greenport NHN

  LTO Noord Noord-Holland heeft samen met de Greenport Noord-Holland Noord een statement over de toepassing van zonne-energie in het landelijk gebied naar buiten gebracht.

 8. Vereenvoudiging uitvoering Ruimte voor Ruimte i.c.m. VAB-beleid

  De provincie Noord-Holland gaat bij komende aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de optie opnemen om, in relatie tot het VAB-beleid, maximaal 2 woningen te bouwen op de voormalige bedrijfslocatie.

 9. Verankering mezenschade in Wnb-verordening

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 17 juli 2018 besloten om vogelschade aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 60% van de getaxeerde schade.