1. Landbouwportaal Noord-Holland officieel geopend

  Op 28 mei 2018 is het Landbouwportaal Noord-Holland met een feestelijke bijeenkomst officieel geopend.

 2. Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

  In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen twee jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de resultaten uit het project vertaald naar regionaal niveau.

 3. Roadshow Greenport Noord-Holland Noord

  GreenPort Noord-Holland Noord heeft op 9 april 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten in haar werkgebied. Deze Roadshow is gehouden op een locatie van Bejo zaden in Warmenhuizen.

 4. Onderzoek methaanreductie melkvee met zeewiersupplement

  Kansen voor zeewier als veevoer of als voersupplement voor vee komen steeds meer in het nieuws. LTO Noord heeft samen met BlueO2, Wageningen Livestock Research en andere partijen een onderzoeksproject opgezet om de effecten van zeewiersupplementen op methaanreductie bij melkvee te testen.

 5. High Tech-hub Noord-Holland

  De regio Noord-Holland Noord is een belangrijk agrarisch productiegebied. In de regio is de gehele voedselketen aanwezig, van zaad tot verwerking. Met het opbouwen van een High Tech-hub in Noord-Holland draagt GreenPort Noord-Holland Noord bij aan het stimuleren van precisielandbouw en daarmee aan ...

 6. Zonne-energie op landbouwgrond

  LTO Noord in Noord-Holland heeft, samen met de Greenport Noord-Holland Noord, een statement over de toepassing van zonne-energie in het landelijk gebied opgesteld. Beide partijen zijn van mening dat terughoudend moet worden omgegaan met het gebruik van landbouwgrond voor de realisatie van ...

 7. Eén ruimtelijk beleid voor landelijk gebied Noord-Holland

  LTO Noord heeft zich met succes ingezet op het ‘wegwerken’ van het onderscheid tussen de gebieden voor ‘grootschalige landbouw’ en ‘gecombineerde landbouw’.

 8. Regeling Onderwerken graanresten

  Met het Ministerie van I&W is overeenstemming bereikt over het voortzetten van de onderwerkregeling voor graanresten in de Haarlemmermeer.

 9. High Tech-hub Noord-Holland

  De regio Noord-Holland-Noord is een belangrijk agrarisch productiegebied. In de regio is de gehele voedselketen aanwezig, van zaad tot verwerking. Met het opbouwen van een High Tech-hub in Noord-Holland draagt GreenPort Noord-Holland Noord bij aan stimuleren van precisielandbouw en daarmee aan een ...

 10. Ganzenbeheerplan Schiphol

  Het Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol 2018-2024 is door de provincie Noord-Holland vastgesteld. LTO Noord (Noordzeekanaalgebied) heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het plan dat vooral inzet op het reduceren van de ganzenpopulatie in het gebied rond het banenstelsel.