1. Herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holalnd

  De provincie Noord-Holland heeft een wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) uitgewerkt. Bij de herziening van het landbouwbeleid in de PRV is LTO Noord nauw betrokken geweest.

 2. Zelfvoorziening zoet water Texel is haalbaar

  LTO Noord heeft samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Texel, provincie Noord-Holland en de natuurbeheerders bijgedragen aan een voorstudie die de mogelijkheden voor ondergrondse waterberging op Texel onderzocht. De uitkomsten van deze studie zijn veelbelovend.

 3. Duidelijkheid transformatiemogelijkheden glastuinbouw Rijsenhout

  In Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer, bevinden zich een aantal ‘maatwerkgebieden’. Glastuinbouwgebieden waarvan de toekomst ter discussie staat.

 4. Opleidingstraject toezichthouders

  Toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord hebben vanaf 2018 de taak agrarische ondernemers te adviseren over energiebesparing. Dit gaat specifiek om het nemen van bovenwettelijke maatregelen om energie te besparen.

 5. CO2-levering Greenport Aalsmeer

  Momenteel loopt een project om CO2 uit te rollen binnen de Greenport Aalsmeer. In 2018 begint OCAP de levering aan tuinbouwgebied PrimA4a.

 6. Reactie bestemmingsplan Den Burg

  De gemeente Texel heeft een nieuw bestemmingsplan voor Den Burg in voorbereiding. Als onderdeel van dit plan wordt met een uit te werken bestemming voorgesorteerd op de realisatie van een nieuwe woonwijk in de directe nabijheid van diverse agrarische bedrijven.

 7. Bodem en Water: drie projectaanvragen ingediend

  In december 2017 zijn drie grote adviesprojecten ingediend bij de provincie Noord-Holland voor subsidie.

 8. Zienswijze ingediend op projectplan en bestemmingsplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep

  LTO Noord heeft samen met de afdeling Amstel, Gooi en Vechtstreek en haar leden in de Ronde Hoep een zienswijze ingediend op het projectplan van Waternet en het bestemmingsplan van de gemeente Ouder-Amstel voor het noodoverloopgebied de Ronde Hoep.

 9. Vertrouwenspersonen herstructurering Greenport Aalsmeer

  In overleg met de Greenport Aalsmeer en Stichting Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw worden op korte termijn twee vertrouwenspersonen herstructurering ingezet binnen de regio Greenport Aalsmeer.

 10. Visie Mijzenpolder aangepast

  De visie is door het college van Koggenland in juni 2017 vastgesteld en wordt als leidraad gehanteerd bij agrarische ontwikkelingen in de Mijzenpolder.