1. Zonnepanelen op daken

  LTO Noord heeft, met onder meer het Ontwikkelingsbedrijf NHN, RUD NHN, Bergen Energie en Greenport NHN, afgesproken om een concept uit te werken om agrarische ondernemers te stimuleren, en te ontzorgen, bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen.

 2. Overleg gevoerd over herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening

  De Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt in 2018 integraal herzien. LTO Noord heeft met de provincie Noord-Holland op ambtelijk niveau commitment over de inhoud van de landbouwparagrafen.

 3. Uitvoeringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop 2017'

  Op verzoek van LTO Noord stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

 4. Zeewier in relatie tot diergezondheid

  De eerste initiatieven rondom het telen, kweken en voederen van zeewier aan melkvee worden in de praktijk getoetst en getest. Momenteel is LTO Noord aan het verkennen welke voordelen het telen van deze vorm van eiwit heeft voor met name de diergezondheid.

 5. 'Oude pacht' en overgangsbeheer - agrarisch natuurbeheer in Nationaal Natuurnetwerk

  LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken hebben de notitie ‘Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk’ opgesteld.

 6. Oktoberschade Zeevang

  LTO Noord heeft met succes gepleit voor een tegemoetkoming in de schade aan blijvend grasland in de maand oktober. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben onlangs besloten om deze schade (binnen zeven Natura 2000-gebieden) ook in 2017 voor een tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.

 7. Asbest saneren in combinatie met aanleg zonnepanelen

  Op verzoek van LTO Noord komt de provincie Noord-Holland met een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

 8. Regeling onderwerken graanresten

  LTO heeft met het ministerie van I&M overeenstemming bereikt over het voorzetten van de regeling voor het versneld onderwerken van graanresten in de Haarlemmermeer. De overeenstemming geldt voor een periode van 5 jaar. Voor de uitvoering van de regeling is een bedrag van ca. € 2 miljoen op ...

 9. Innovatie Ontketend slim en groen

  Op het evenement Innovatie Ontketend zijn 5 juli 2017 negen innovatie uitdagingen gepitcht door bedrijven uit de tuinbouwsector.

 10. Zeewier als Veevoer

  Samen met ECN en GreenPort Noord-Holland Noord wordt gekeken naar de kansen voor zeewier als veevoer.