Stoomlijnen vergunningverlening brede landbouwvoertuigen

Brede landbouwvoertuigen in Noord-Holland mogen alleen de weg op met een vergunning. En die vergunning kan verleend worden door de wegbeheerder: provincie, waterschap of gemeente. Deze versnippering van werkwijzen is ongewenst.

En dus zetten we ons in voor de totstandkoming van één loket, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid al bij het RDW gelegd, nu de andere wegbeheerders nog. In buurprovincie Flevoland werkt het al zo, tot ieders tevredenheid.