Landschap Zuid-Holland

Nico Verduin voorzitter LTO Noord regio West

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft begin augustus Nico Verduin benoemd als voorzitter van het nieuwe regiobestuur in West-Nederland (Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland). Deze week is zijn benoeming door de Ledenraad van LTO Noord bekrachtigd. Daarmee treedt Verduin officieel vanaf 1 september in functie.

Verduin is sinds 2014 voorzitter van LTO Noord provincie Noord-Holland en lid van het Algemeen Bestuur. Tot eind dit jaar blijft hij in deze voorzittersfunctie actief. Verduin is 53 jaar en heeft een schapenhouderij in Andijk.

Van jongs af aan is Verduin bestuurlijk betrokken bij diverse agrarische organisaties en sinds 2009 bij LTO Noord om de belangen van agrarische ondernemers te behartigen. Hij beschikt over een breed netwerk binnen en buiten de agrarische sector.

Nico Verduin: “Als bestuurder heb ik destijds mede aan de basis gestaan van het plan voor de regio-ontwikkeling van LTO Noord en ik ben overtuigd van de noodzaak om zowel binnen als buiten de regio samen te werken. We sluiten nu goed aan op de ontwikkelingen in en rond de land- en tuinbouw: dicht bij het onze leden, LTO Nederland, andere brancheverenigingen, bedrijfsleven en politiek.”

De nieuwe voorzitter is tevens lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord.

Bestuursleden

De andere leden van het regiobestuur West worden momenteel geworven. Via de communicatiemiddelen van LTO Noord (website, social media, Nieuwe Oogst) wordt de informatie hierover verspreid vanaf 20 augustus