Project Waterpark Zuid-Holland van start

Stelt u zich eens voor… Een gebied in Zuid-Holland waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of manieren van voedselproductie voor de stad, aangepast aan water en klimaat. Waar verbrede bedrijven naast duurzame landbouw ook een bijdrage leveren aan water- en landschapsbeheer en het toerisme aantrekt. En stelt u zich eens voor dat geïnvesteerd wordt in een gezond landschap door stakeholders zoals pensioenfondsen, woningbouwcorporaties en steden. Dát is het droombeeld van het Waterpark. Het Waterpark is een publiek goed en boeren en stedelingen zetten zich hiervoor allebei in.

In de komende tweeënhalf jaar gaat LTO Noord samen met grondeigenaren en –gebruikers, overheden en experts vanuit een breed scala aan disciplines aan de slag om haalbare businesscases en -plannen voor een waterpark op te stellen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Ruimte voor innovatie en lokale ideeën
Met dit project wil LTO Noord ruimte maken voor innovatie en gebruik maken van lokale initiatieven en ideeën voor opgaven rondom het beheer van landschap, water, natuur, duurzame voedselproductie, recreatie en toerisme en alle andere vormen van landgebruik. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van regionale voedselketens en de biodiversiteit. In het waterpark kent bovendien mogelijkheden voor versterking van de sociale cohesie in het landelijk gebied en nieuwe verbindingen met de stad.

Polders selecteren
De eerste stap in het proces is het selecteren van polders in Zuid-Holland die geschikt kunnen zijn als locatie voor een waterpark. Enthousiaste ruimdenkers die hiervoor ideeën hebben, zijn van harte welkom bij Tessa de Ruyter.

Contact: projectleider Tessa de Ruyter van LTO Noord (tdruyter@ltonoord.nl / 06-10926670)