Zeewier

LTO Noord ziet perspectief voor zeewierteelt

LTO Noord ziet agrarische kansen voor zeewier, met name als bijdrage voor een gezonde melkveehouderij. Zo zou het voeren van zeewiersupplementen de methaanuitstoot van koeien substantieel kunnen beperken.

Achtergrond
‘De zee geeft ons zo een extra middel om klimaatdoelen te halen’, stelt projectadviseur Gerben van Lenthe van LTO Noord. Hij is sinds een jaar nauw betrokken bij diverse innovatieve initiatieven rondom zeewier. ‘Met klimaatinnovator BlueO2 hebben we onlangs een projectvoorstel ingediend bij de provincie Noord-Holland.’

Andere partners in dat onderzoeksproject zijn Wageningen Lifestock Research, Cono Kaasmakers en GreenPort NHN. ‘De provincie zit overigens al langer op het spoor van zeewier, bijvoorbeeld door ECN de energiekansen te laten onderzoeken’, zegt Van Lenthe.
Mede door die brede toepassingsmogelijkheden hebben veel meer partijen al langer interesse, waaronder NUON, NIOZ, Hortimare en Proeftuin Zwaagdijk. Veel van deze instanties zijn ook partner in de Noordzeeboerderij, een samenwerkingsverband om de ontwikkeling van de commerciële zeewierteelt verder te stimuleren.
‘Dat zo’n breed spectrum aan sectoren hieraan deelneemt biedt extra kansen’, meent Van Lenthe. ‘Het zorgt voor meer draagvlak en tegelijk komt er veel expertise vrij. Dat is nodig om snel de potentie te laten zien met praktische voorbeelden met zeewier.’

Reductie van de methaanuitstoot is een belangrijke opgave voor de melkveehouderij. Van Lenthe: ‘Proeven in Australië met roodwier laten enorme reducties zien.
‘Die uitkomsten zijn niet een-op-een te kopiëren naar West-Nederland, maar bieden zeker aanknopingspunten om een vertaling te maken en nader onderzoek te doen naar onze omstandigheden hier direct grenzend aan de Noordzee.’

Scherp meedenken
Dit is een goed argument voor LTO Noord om ook in te stappen, vindt Van Lenthe. ‘Vervolgonderzoek op basis van de Australische ervaringen is zinvol’, zegt hij.
‘We kunnen daarin dan scherp meedenken, zodat het voor onze sector goed wordt ingestoken met bureaustudies, rekenmodellen door Wageningen UR en praktijkproeven op de Dairy Campus. Misschien zelfs met een studiegroep voor melkveehouders die heil zien in zeewiersupplementen.’

GreenPort NHN volgt de ontwikkelingen nauwgezet. ‘Kruisbestuiving wordt daar sowieso met succes toegepast. Duurzaamheid is een hoofdthema. In de zeewierteelt kan dat samenkomen. Het gewas is eiwitrijk en kan ooit een goede lokale vervanger worden voor soja die van ver wordt gehaald.’

Van Lenthe ziet meerwaarde in de koppeling tussen groene en blauwe activiteiten. ‘Daarnaast is het interessant om een traditionele voedselketen te verbinden aan een nieuw segment. Met kennisdeling kan dat worden versneld. Er zijn voorbeelden nodig om belanghebbenden de duurzame kansen voor zeewier te laten verzilveren.’

Proeflocaties voor de kust
De fysieke teelt van zeewier staat grotendeels gepland op zee. Zo zijn er proeflocaties aangewezen voor de kust van Texel en Scheveningen en zijn zo’n tien kwekers al actief op zee en meren. Ook wordt onderzocht of een combinatie kan worden gemaakt met windturbineparken op zee. Van Lenthe: ‘Simpel gesteld kan wier worden geteeld op gespannen lijnen. Om die uit te zetten zou de infrastructuur van windparken heel geschikt zijn.’
Ook voor de teelt op land zijn diverse proeven gestart. ‘Dat gebeurt dan in betonnen bakken,’ zegt Van Lenthe. ‘Minder ideaal voor de land- en tuinbouw, want zo wordt toch een beroep gedaan op ruimte die ook voor andere teelten gewild kan zijn. De kracht van dit initiatief schuilt voor onze sector juist in het beter benutten van de zee.’

Bron: Nieuwe Oogst, Foto: Stichting Noordzeeboerderij