Oproep: Ledenraadpleging Onderwaterdrainage West-Nederland

In april 2018 presenteerde LTO Noord regio West haar visie op bodemdaling.

Hierin heeft LTO Noord regio West de ambitie uitgesproken om bodemdaling met 50% af te remmen in 2050 door de inzet van innovatieve technieken, zoals (vormen van) onderwaterdrainage* en peilgestuurde drainage**.

Uw mening over onderwaterdrainage
Om vervolg te geven aan onze visie en ambities willen wij u graag enkele aanvullende vragen stellen over onderwaterdrainage. Doet u mee?

Wij vragen u hiervoor een online vragenlijst in te vullen: De vragenlijst is gesloten.

Tot 19 november kunt u reageren en zo bijdragen aan een verbeterde beeldvorming over onderwaterdrainage.

Bodemdaling in West-Nederland
De resultaten gebruiken wij om te inventariseren hoe groot de bereidheid is om dergelijke technieken in te zetten binnen het bedrijf, maar ook wat er voor u nog nodig is om over te gaan tot uitvoering ervan. Zo komen we een stapje dichterbij de realisatie van onze ambitie.

Wilt u meer weten over de inzet van LTO Noord regio West op bodemdaling in West-Nederland, klik hier.

* Met onderwaterdrains zorgen drainbuizen onder het slootwaterpeil voor de infiltratie van water in droge perioden. Hierdoor zakt de grondwaterstand in het perceel minder ver uit. Daarnaast hebben de percelen in het voor- en najaar een betere draagkracht. De effectiviteit is echter in hoge mate afhankelijk van het slootwaterpeil.

** Met drukdrains (peilgestuurde drainage) kan actief gestuurd worden op de grondwaterstand in het perceel onafhankelijk van het slootwaterpeil. Zo is de grondwaterstand nauwkeuriger te regelen en kan deze jaarrond redelijk op een constant niveau gehandhaafd worden.