Proeftuin Veenweiden groep (2018)

Laatste nieuws Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden ontwikkelt samen met 110 melkveehouders uit de West-Nederlandse veenweiden maatregelen om ammoniakemissie en bodemdaling te verminderen en waterkwaliteit te verbeteren.

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. Klik hier voor meer informatie.

Hieronder vindt u een greep uit het laatste nieuws van Proeftuin Veenweiden.

Mono-vergisten kan bijdragen aan minder emissies op veenweidebedrijf
Uit de scenarioberekeningen blijkt dat in bepaalde situaties mono-vergisten interessant kan zijn, omdat het zorgt voor minder emissies van ammoniak en methaan en een beter inkomen. Het vergisten van verse mest en van de feces fractie leveren de beste milieuprestaties op en daarvan is het vergisten van feces het beste voor de portemonnee. Dit blijkt uit een scenariostudie van Proeftuin Veenweiden, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. De emissie van methaan en ammoniak kunnen ruim 10% verminderen, maar dan moet wel het hele bedrijfssysteem aangepast worden en niet beperkt blijven tot een vergister achter de stal.
Lees verder

Genoeg eiwit van eigen land! Nu nog benutten…
De kringloopwijzers van de proeftuinboeren laten zien dat dat de grasvoorraden in 2016 en 2017 flink zijn toegenomen. Maar ook dat meer kracht- en bijproducten zijn gevoerd. Daarmee gaan we de kringlopen niet sluiten… Een beter gebruik van eigen eiwit staat dus hoog op de agenda!
Lees verder 

Noodzaak voor lager ruw eiwit blijft.
De eerste stap is gezet. Alle mengvoerleveranciers in West-Nederland kregen onlangs van LTO Noord, PPP-Agro Advies en VIC Zegveld de uitnodiging voor een goed gesprek over een voeradvies met een lager percentage ruw eiwit. Het onderwerp staat bij hen ook op de agenda, da’s wel duidelijk; 90% van de mengvoederbedrijven actief in West Nederland was aanwezig in Zegveld.
Lees verder 

Kijk voor meer nieuws over Proeftuin Veenweiden op: https://proeftuinveenweiden.nl/nieuws