Zonnepanelen op het dak - aanleg - zonneenergie

LTO wil zonnedaken beter benutten

Slechts 8 procent van het agrarische dakoppervlak in West-Nederland wordt benut voor het opwekken van zonne-energie. Dat blijkt uit een inventarisatie onder leden van LTO Noord. Reden voor de landbouworganisatie om vol in te zetten op benutting van dat potentieel.

Ruim vijfhonderd leden namen deel aan de inventarisatie. Volgens projectadviseur Erwin Haveman van LTO Noord laat een globale doorrekening van de uitkomsten zien dat 1,1 vierkante kilometer schuur- en staldak van zonnepanelen is voorzien. Resteert nog een oppervlakte van ruim 13 vierkante kilometer.
Haveman merkt op dat niet de hele oppervlakte geschikt is voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door een gebrek aan zonlicht, ontoereikende kwaliteit van de dakconstructie of problemen met de netinfrastructuur. ‘Neemt niet weg dat het potentieel enorm is.’

Het Projectverslag 'Inventarisatie zonnepanelen in de landbouw in regio West' vindt u hier.

Zonneparken
Volgens gewestelijk LTO -Noord-bestuurder ruimtelijke ordening Rona Uitentuis is er de landbouworganisatie alles aan gelegen om dat potentieel te gebruiken. ‘De druk van zonneparken op landbouwgrond neemt nog steeds toe. Gezien de grote duurzame opgaven die er liggen, gaat de energietransitie overal pijn doen. Hoe meer daken we inbrengen, hoe meer dat die pijn verzacht.’
Haveman vindt het opvallend hoeveel respondenten bereid zijn om hun daken voor zonne-energie in te zetten. ‘Slechts een klein percentage voelt daar helemaal niet voor. Diegenen die wel willen, stuiten veelal op organisatorische en technische knelpunten.’

Met name een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet is een belangrijk struikelblok. Uitentuis: ‘Daarnaast vergt de aanleg flink wat doorzettingsvermogen van de individuele ondernemers, zo merk ik in het veld. De vergunningen en technische ingrepen weerhouden leden er nu nog van om door te pakken.’ Om dat probleem te tackelen, wil LTO Noord in Zuid-Holland, en mogelijk op korte termijn ook in Noord-Holland, op gemeentelijk niveau een pilot starten voor een collectieve aanpak.
Haveman: ‘Dat is vooral ook belangrijk om een strategische agenda op te stellen met de directbetrokkenen, zoals de netbeheerders, de financiers en de installateurs. Wie doet wat en in welke volgorde? Als we daar antwoorden op vinden, kunnen we veel sneller stappen zetten.’
Dat laatste is hard nodig, vindt Uitentuis. ‘De ontwikkeling van duurzame alternatieven voor zonne-energie, zoals de bouw van windturbines, hapert.’ 

Bron: Nieuwe Oogst

Energie: minder verbruik, duurzame productie
In de visie van LTO Noord regio West is bij de uitdaging “Energie: minder verbruik, duurzame productie” opgenomen dat wij de opwekking van duurzame energie stimuleren. Hoe wij dit willen doen? Klik hier