Ester Broug PR+Imago

Groot bereik Boeren Buren op Facebook

Ongeveer veertig portefeuillehouders PR en Imago en afdelingsbestuurders van LTO Noord regio West kwamen vorige week naar een bijeenkomst over pr en imago. De themagroep PR en Imago, bestaande uit Bert van Donselaar, Wim Klink, Marbel Montsma, Jeroen van Wijk en Jan Varekamp, had een gevarieerd programma neergezet voor deze avond.

In regio West zijn afgelopen jaar allerlei activiteiten ontwikkeld op het gebied van pr en imago. Diverse afdelingen hebben Agrisafari’s gehouden, waarbij zij bedrijfsbezoeken bij leden organiseerden voor gemeenteraadsleden.
De pagina Boeren Buren van LTO Noord regio West, waarmee LTO Noord de verbinding zoekt met de burger, trekt steeds meer bezoekers. ‘De bijna negenduizend fans van Boeren Buren, dat zijn mensen die de pagina hebben geliket, zijn voornamelijk burgers uit de Randstad’, weet voorzitter Bert van Donselaar van de themagroep Pr en Imago. ‘We bereiken met de pagina maandelijks een kwart miljoen bezoekers. Daarmee heeft Boeren Buren een groot bereik.’

Vlogcursus
Bestuurslid Edith Spruit van LTO Noord-afdeling Woerden e.o. vertelde over de pr- en imagoactiviteiten die de afdeling heeft opgezet. Samen met de Rabobank hield LTO Noord-afdeling Woerden e.o. een avond voor leden over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan is een vlogcursus van twee bijeenkomsten opgezet, waar leden aan mee kunnen doen. Doel hiervan is informatieve filmpjes over het dagelijks leven op een agrarisch bedrijf te krijgen, die vervolgens weer gedeeld kunnen worden.

Ester Broug van de website Boerenfluitjes vertelde over hoe de consument naar de land- en tuinbouw kijkt. Boeren en tuinders zetten bijvoorbeeld iets op Twitter, wat voor hen de normale agrarische praktijk is. Maar wat voor jezelf normaal is, daar kijkt iemand van buiten de sector heel anders naar. ‘Iedereen kijkt mee op sociale media. Dat was de boodschap van Ester’, aldus Marjolijn van Diesen van LTO Noord regio West. ‘Wees je daarvan bewust. Denk goed na over wat je plaatst en geef er een goede uitleg bij.’ De inleiding van Broug bracht het gesprek over sociale media goed op gang.

Bron: Nieuwe Oogst