Energievraagstuk vergt afstemming

Het energiebeleid in de westelijke provincies vergt meer afstemming. Zeker in de behartiging van de agrarische belangen. Reden voor LTO Noord regio West om Ton van Schie aan te stellen als themahouder Energie.

Van Schie is de tweede gewestelijke themahouder, na Aad Straathof, die voor het veenweidedossier is aangesteld in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Volgens de voorzitter van de LTO Noord-afdeling Haarlemmermeer zijn er veel overeenkomsten. ‘De bodemdaling en het CO2-vraagstuk zijn opgaven met een maatschappelijke urgentie. Die vergen snelle actie, zo is de algemene opvatting.’
En daar zit volgens Van Schie ook gelijk een belangrijke boodschap van de land- en tuinbouw aan overheden. ‘Uit politiek opportunisme worden rigoureuze plannen opgesteld, die grote effecten hebben op de ruimte en het landschap. Daarom pleiten we voor een zorgvuldige aanpak, gebaseerd op gedegen onderzoek en praktische pilots.’
Gebeurt dat niet, dan zal het aangezicht van het platteland ernstig worden verpest, voorspelt Van Schie. ‘Er is al een breed spectrum aan oplossingsrichtingen. Het is heel onverstandig om nu vol in te zetten op een of twee opties, zonder goed inzicht te hebben in de effecten en vooral ook de opbrengsten.’

Het voorbeeld dat directeur Robert Kielstra van het Energie Combinatie Wieringermeer aanhaalde bij de opening van een geothermie-installatie in Andijk is voor Van Schie illustratief. ‘De opbrengst van twee maanden aardwarmte is vergelijkbaar met die van een zonnepark van 50 hectare over een vol jaar. Zulke verschillen zetten mij, maar hopelijk ook de beleidsmakers, aan het denken.’

Afwentelen
Want om de energiedoelen te halen is ruimte nodig. De land- en tuinbouw heeft die, maar dat betekent niet dat het vraagstuk zomaar op de sector kan worden afgewenteld, vindt Van Schie. ‘Slimme combinaties van functies kunnen onnodige ruimteverspilling voorkomen. Zoals concentratie van energiewinning op locaties met een hoog verbruik, dus dicht tegen de steden, direct aan bedrijventerreinen. Daar ligt ook de infrastructuur.’

Gewestelijk LTO-bestuurder Rona Uitentuis voor Ruimtelijke ordening is blij met de aanstelling van een tweede themahouder in West-Nederland. ‘Aan de klimaattafel is bepaald dat regio’s afzonderlijk aan hun energiedoelen moeten voldoen. Dat is goed, als het gaat om het benutten van lokale kennis. Er schuilt tegelijk ook het gevaar in van gebrek aan afstemming. De themahouder kan daarin een verbindende rol vervullen.’

Bron: Nieuwe Oogst