Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2019 - Team West

In de rapportage van team West vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten in het eerste kwartaal van 2019, ingedeeld naar de 9 uitdagingen benoemd in onze Visie West-Nederland.

Kwartaalupdate eerste kwartaal 2019