Verkiezingen

EU-verkiezingsdebat op 14 mei in Breukelen

Op dinsdag 14 mei houdt LTO Noord regio West 's avonds in Breukelen een verkiezingsdebat in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Op donderdag 23 mei mag u naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. We kiezen dan (afhankelijk van de Brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar meebeslissen over vele zaken die u nu of straks direct gaan raken in uw bedrijfsvoering en zeker ook persoonlijk. LTO Noord houdt in aanloop naar deze verkiezingen diverse bijeenkomsten, waar leden met (toekomstige) Europarlementariërs in gesprek kunnen. Uiteraard komen dan Europese thema’s als GLB, klimaat en mestbeleid aan de orde.

De verkiezingen zijn voor boeren en tuinders zeer belangrijk. Uw ruimte om te kunnen ondernemen wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Het is van groot belang dat de nieuwe Europarlementariërs oog hebben voor de land- en tuinbouwbelangen. Wat hebben de partijen de komende vijf jaar voor de sector op het programma staan?

De volgende kandidaten voor het Europees Parlement hebben hun komst al toegezegd: Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP), Nilüfer Vogels (Volt Nederland), Mark Lauriks (PvdA), Jasper Groen (GroenLinks) en Ad Meijer (SP).

De avond wordt georganiseerd door LTO Noord regio West en VNO-NCW en andere partners in de regio. Aan de invulling van het programma wordt momenteel nog volop verder gewerkt. Het debat zal worden geleid door Donatello Piras.
Uw komst en inbreng tijdens het verkiezingsdebat stellen wij op prijs!

Datum: Dinsdag 14 mei 2019
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Van der Valk Breukelen, Stationsweg 91 te Breukelen


Campagnevideo Europees Parlement 'This time I am voting':