Hackathon duikt in boerencasus

‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’, vond Albert Einstein, theoretisch natuurkundige en uitvinder. Vanuit die gedachte wordt er in Noord-Holland een driedaagse hackathon gehouden.

Tijdens de hackaton werken teams van experts, studenten, wetenschappers en technici samen aan praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen voor problemen van agrariërs.
‘De term en werkwijze van een hackathon komen uit de ICT-wereld’, vertelt Sjoerd Pietersen, projectadviseur bij LTO Noord regio West. ‘Het idee is dat je met een gevarieerd gezelschap, uit verschillende disciplines en branches, tot snellere, creatievere en/of innovatieve oplossingen kunt komen.’

Onder de titel ‘Boer & Business in Balans’ houdt provincie Noord-Holland van maandag 17 tot en met woensdag 19 juni dit evenement. Dat doet de provincie samen met het Clusius College, DOON Community, Greenport Noord-Holland Noord en LTO Noord regio West.

Mogelijkheden
De problemen die de teams aanpakken, zijn divers. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om de bodem waar voedsel op wordt verbouwd, zo vruchtbaar mogelijk te houden. Of hoe je de randen van de sloot zo kunt inrichten dat er verschillende bloemen en planten groeien, maar dat koeien er nog gewoon kunnen drinken. En hoe je duurzame landbouwproducten het beste aan de man brengt.
Zo is er de casus van akkerbouwer Jochem Noordermeer die benieuwd is hoe een gebiedsgericht en flexibel bemestingsplan eruit kan zien. ‘Dan moet je misschien op zoek naar oplossingen buiten de wetgeving om’, zegt Pietersen.

Op de eerste dag van de hackathon presenteren de boeren hun vraagstuk aan de teams, die daarna op zoek gaan naar oplossingen. De projectadviseur vindt het mooi dat er met concrete casussen van boeren uit Noord-Holland wordt gewerkt. Belangrijker vindt hij dat door de hackathon de kwesties die spelen in de agrarische sector, op een andere manier op de radar komen van provinciale politici en andere partijen.

Zichtbaarheid naar buiten
‘Via evenementen als deze kunnen wij vanuit belangenbehartiging zo ook punten op de agenda zetten bij de politiek. Hoe het een vervolg krijgt in beleid of met subsidies, is voor later. Door het zo breed te bespreken, is het meer zichtbaar naar buiten toe.’

De hackathon wordt gehouden op bezoekboerderij Leven van de wind in Wieringerwerf. Aanmelden kan via www.platform.groenkapitaal.nl.

 

Bron: Nieuwe Oogst