Simon Wilms

TV-serie geeft kijkje in de sector

Simon Wilms, akkerbouwer en bestuurslid bij LTO Noord-afdeling Hollands Kroon, deed afgelopen jaar mee aan de serie Jonge Boeren aan het Roer van NH Nieuws. Samen met journalist Matthijs Gemmink was hij de trekker van het nieuwe programma waarin jonge boeren vertellen over hun bedrijfsovername.

De serie over jonge boeren die midden in de bedrijfsovername zitten of dit traject inmiddels achter de rug hebben was begin dit jaar te volgen op NH Nieuws, voorheen RTV Noord-Holland. ‘Het idee kwam van Matthijs Gemmink, journalist bij NH Nieuws’, vertelt Simon Wilms. ‘Hij benaderde mij om dit samen op te pakken en verder uit te werken. Altijd doen, dacht ik.’

De 32-jarige Wilms runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Anna-Paulowna. Op in totaal 125 hectare landbouwgrond, zowel eigen grond als pachtland, telen zij pootaardappelen, zaaiuien, graan, graszaad en suikerbieten. Een deel hiervan verhuren ze voor de tulpenteelt.
Het gezin zit midden in de bedrijfsovername. ‘De planning is dat ik het bedrijf binnen drie jaar volledig ga overnemen’, vertelt Wilms. ‘Maar wij blijven wel nauw betrokken hoor’, valt zijn vader Henk Wilms hem bij.

Landbouwminded
Afgelopen jaar werd de jonge akkerbouwer en LTO-bestuurder benaderd door Gemmink. ‘Matthijs is een ‘landbouwminded’ journalist. Hij staat dicht op onze sector en maakt vaker reportages over boerenbedrijven in onze regio. Dat werkt in ons voordeel’, zegt Wilms.
‘Nu wilde hij graag een serie maken over jonge boeren die het ouderlijk bedrijf overnemen of dat net hebben gedaan. Aangezien wij midden in dit proces zitten, wilde ik graag meewerken.’

Volgens Wilms is het idee afgeleid van de serie ‘Onze Boerderij’ van Yvon Jaspers. ‘Ook een heel mooi initiatief. Het is goed dat er zoveel aandacht is voor onze sector, op een positieve manier. Dat zorgt voor meer begrip en maatschappelijk draagvlak.’
Voor de serie Jonge Boeren aan het Roer zijn jonge ondernemers uit verschillende sectoren benaderd, waaronder de akkerbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij en de groente- en bloembollenteelt. ‘De reportages en artikelen zijn begin dit jaar gepubliceerd op de website van NH Nieuws en verschenen op de regionale omroep.’

Oranje velden
Het eerste deel van de serie zit erop. ‘Het zou mooi zijn als we een tweede deel kunnen maken. In het eerste deel staat bedrijfsovername centraal. Misschien kunnen we in het tweede dieper ingaan op de verschillende bedrijven en werkzaamheden’, vertelt Wilms.
‘We kunnen bijvoorbeeld uitleggen waarom oranje velden ontstaan. Of waarom we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en waarom velden soms verkleuren door glyfosaat. Mensen van buiten de sector zien nu alleen dat we het gebruiken, maar beseffen niet waarom.’

Wilms stelt dat de serie van NH Nieuws goed in de visie van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon past. ‘De gemeente Hollands Kroon zet zich neer als agrarische hoofdstad van Nederland. Als afdeling sluiten wij ons daar nauw bij aan. Binnen ons bestuur zijn Marbel de Graaf en ik verantwoordelijk voor de portefeuille PR en Imago’, zegt hij.
‘Om burgers meer te betrekken bij onze sector, hebben we onder andere geïnvesteerd in boerenrustpunten, bankjes met informatieborden en doen we mee aan activiteiten gericht op burgers. Zo heb ik onlangs groep zeven van de lokale basisschool op mijn bedrijf mogen ontvangen, voor de Rabo AZ Foodtour. Na een introductie zijn we het land in gegaan’, aldus Wilms.

Bron: Nieuwe Oogst