kleine windmolen

Aan de slag met kleine windmolens in West-Nederland

In Nederland zijn kleine windmolens in opmars. Veel agrarische bedrijven hebben ondertussen zonnepanelen op het dak, het opwekken van energie met kleine windmolens kan ook op steeds meer enthousiasme rekenen.

En niet alleen vanuit agrarisch perspectief. Omdat ze bijna onzichtbaar zijn in het landschap, is er ook meer draagvlak van omwonenden. LTO Noord wil aan de slag met kleine windmolens en start daarom een ledenraadpleging om de behoeftes te inventariseren.

Agrarische bedrijven die zonnepanelen op daken hebben, kunnen de kleine windmolens (max. 25 meter) veelal met gemak aansluiten op het net. Daarbij zijn kleine windmolens een mooie aanvulling op het productieprofiel van zonnepanelen. De panelen produceren midden op de dag in de zomermaanden energie, waar de windmolens dat vaak in de herfst en winter gedurende de hele dag doen.

Inventarisatie gemeenten die kleine windmolens toestaan
In verschillende gemeenten mogen al kleine windmolens op het bouwblok worden geplaatst. LTO Noord heeft voor haar leden een inventarisatie gedaan zodat elke ondernemer in één klik kan zien wat het bestemmingsplan van de eigen gemeente wel of niet toestaat. Deze inventarisatie kunt u hier vinden. Toch blijkt het in veel gebieden nog niet mogelijk en met het oog op het klimaatakkoord en regionale energiestrategieën (RES) wil LTO Noord hiermee aan de slag.

Uitnodiging ledenraadpleging kleine windmolens
LTO Noord regio West start een ledenraadpleging en vraagt leden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht om kenbaar te maken of zij in de toekomst plaatsing van een kleine windmolen in eigen beheer zouden overwegen. Met deze gegevens kunnen gerichte gesprekken met gemeenten worden gevoerd en kan worden aangegeven dat het toestaan van deze molens waardevol en noodzakelijk is.

Daarnaast worden er ook enkele vragen gesteld aan ondernemers die een kleine windmolen in eigen beheer hebben. Hiermee wordt geïnventariseerd welk merk en type molen voor agrarische ondernemers het meest interessant en/of rendabel is. Zo is het mogelijk een eventuele vraagbundeling te organiseren.

Wij vragen u hiervoor de online vragenlijst in te vullen: klik hier.
De enquête telt maximaal 10 vragen en kost u ongeveer 5 tot 7 minuten. LTO Noord behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Invullen kan tot en met 30 augustus.

Wilt u meer weten over onze inzet op het gebied van Klimaat & Energie in West-Nederland, klik hier.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met
Erwin Haveman, projectadviseur LTO Noord regio West.