Edo Bouthoorn 1

GLB-bijeenkomsten in regio West: Laat je stem horen

LTO Noord regio West organiseert op 17 en 18 februari bijeenkomsten voor leden om in gesprek te gaan over het GLB. Uw inbreng tijdens deze bijeenkomsten wordt in West-Nederland samengevoegd tot één inzet voor het Nationaal Strategisch Plan.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd na 2021. Boeren en tuinders worden vanaf dat moment gevraagd extra maatregelen op hun bedrijf te nemen die verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) zal worden uitgewerkt op welke wijze Nederland invulling geeft aan de Europese GLB-verordeningen. LTO Nederland heeft de opdracht gekregen om hierin mee te denken.

Laat uw stem horen en kom naar de GLB-bijeenkomst op 17 of 18 februari
De veranderingen hebben gevolgen voor onze leden. LTO Noord nodigt haar leden daarom uit voor bijeenkomsten op 17 en 18 februari, om in gesprek te gaan over de aanzet voor het GLB: welke maatregelen willen jullie nemen, en welke niet. Deze inbreng wordt in West-Nederland samengevoegd tot één inzet voor het Nationaal Strategisch Plan.

  • Datum                  Maandag 17 februari 2020
  • Aanvang              20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Locatie                 Zalencentrum De Dres, Lange Dres 1, 1688 BE Nibbixwoud
  • Datum                  Dinsdag 18 februari 2020
  • Aanvang              20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Locatie                 La Place De Meern-Utrecht, Meerndijk 59, 3454 HP Utrecht

Voor een goede voorbereiding vragen wij u om u aan te melden voor de bijeenkomst.

Nieuwe betalingssystematiek
Het nieuwe GLB zal een nieuwe betalingssystematiek kennen, waarbij waarschijnlijk de directe inkomenssteun wordt afgebouwd en meer inzet door de ondernemer gepleegd moet worden om betalingen te ontvangen. 

Uw input is nodig, komt u ook?
LTO Noord gaat in gesprek met haar leden om input te leveren voor het Nationaal Strategisch Plan. Daarbij is het belangrijk om per sector in beeld te brengen welke maatregelen mogelijk zijn, welke inspanning daarvoor nodig is op het individuele bedrijf en welke beloning daar dan bij hoort. LTO Noord regio West vraagt haar leden om aanwezig te zijn bij één van de twee bijeenkomsten (aanmelden kan hier).

U krijgt meer informatie over de eerste aanzet voor het nieuwe GLB. Daarna kunt u plaatsnemen aan één van de drie sectortafels (melkveehouderij, akkerbouw en open teelten, andere sectoren) en gaan we met elkaar in gesprek.

Meer informatie over de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen vindt u hier: www.glbuitdepraktijk.nl