Afdelingen aan zet bij de RES

Afgelopen week zijn verschillende concept stukken van de Regionale Energie Strategieën (RES) in West-Nederland gepubliceerd. De inbreng van alle LTO Noord-afdelingen is in meer of mindere mate terug te lezen in de concepten.

Verschillende programma-teams hebben LTO Noord de vraag gesteld de inzet verder te specificeren. Zodoende zijn de laatste week van april naar alle RES programmateams in West-Nederland berekeningen gestuurd over de inzet van de agrosectoren.

De verschillende berekeningen die gemaakt zijn hebben betrekking op de opwek van zonne-energie op agrarische daken en de geschatte potentie van plaatsing van boerderijmolens (maximaal 35 meter ashoogte) op het bouwblok. Per gemeente, en opgeteld voor het RES-gebied, is een berekening gemaakt van de twee energietoepassingen welke kunnen worden meegerekend in de RES. Belangrijk is dat de potentie is gekwantificeerd, wat daarmee niets zegt over een doelstelling voor realisatie.

In onderstaande PDF-documenten zijn de verschillende stukken terug te vinden. Deze kunt u als afdeling en/of lid raadplegen indien gewenst.

Als u vragen heeft over de Regionale Energie strategie in uw regio kunt u contact opnemen met Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat en Energie in West Nederland via ehaveman@ltonoord.nl.

Potentiële inbreng agrarische sector RES Noord-Holland Noord

Potentiële inbreng agrarische sector RES Noord-Holland Zuid

Potentiële inbreng agrarische sector RES Holland Rijnland

Potentiële inbreng agrarische sector RES Midden Holland

Potentiële inbreng agrarische sector RES Rotterdam-Den Haag

Potentiële inbreng agrarische sector RES Hoeksche Waard

Potentiële inbreng agrarische sector RES Goeree-Overflakkee

Potentiële inbreng agrarische sector RES Drechtsteden

Potentiële inbreng agrarische sector RES Alblasserwaard

Potentiële inbreng agrarische sector RES U16

Potentiële inbreng agrarische sector RES Amersfoort

Potentiële inbreng agrarische sector RES Flevoland