Demonstratie bij precisiebemestingscoöperatie Rijnland

Bij de precisiebemestingscoöperatie Rijnland in Wassenaar, die mede dankzij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is opgericht, vond afgelopen dinsdag 15 september de Dag van de Precisiebemesting plaats.

Boeren en erfbetreders deden kennis op over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisiebemesting. Zo werd door de coöperatieleden een lichte precisiebemester getoond die vroeg in het voorjaar op natte percelen gebruikt kan worden. Ook deelden ze hun ervaringen met diepwortelende grassen.

Met precisiebemesting benut je je meststoffen optimaal. Dat is goed voor de bodem- en waterkwaliteit, maar ook voor het rendement van de boer omdat je verliezen vermijd. Precisiebemesting is kortweg gezegd: het plaatsen van meststoffen in de wortelzone, in de juiste vorm, in de juiste dosering en op het juiste moment. 

De leden van de coöperatie, allen melkveehouder, in Rijnland passen al sinds 2015 kringloopbemesting toe voor de eerste en tweede stikstofgift op grasland. De kleinere giften later in het jaar wilden ze niet meer door een loonwerker laten uitvoeren, maar zelf doen met een precisiebemesting.

Met ondersteuning door het project DAW is daarom een precisiebemester aangeschaft en een coöperatie opgericht. De leden delen geregeld hun ervaringen met precisiebemesting om ook andere boeren te enthousiasmeren voor deze manier van bemesting. Kijk voor meer informatie op het DAW

 


Bron: Nieuwe Oogst