Regio West verwelkomt twee nieuwe stagiaires

Bij LTO Noord regio West vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We investeren graag in de toekomst en vinden de frisse blik van studenten van belang om boeren en tuinders in Nederland bij te staan. Stagiairs van zowel agrarische als niet-agrarische opleidingen zijn altijd welkom!

Momenteel doen twee studenten hun onderzoeksstage bij ons. Lieke Kregel verdiept zich in de vraag naar verbrede landbouwactiviteiten in het Groene Hart. En Iris van Praet onderzoekt de samenwerking tussen LTO Noord-afdelingen, agrarische collectieven en natuurverenigingen. Om ze wat beter te leren kennen hebben wij 3 vragen aan ze gesteld.

Wie ben je en wat studeer je?
Lieke: ik ben Lieke Kregel, een afstudeerstagiaire van de Haagse Hogeschool. Aan de Haagse Hogeschool volg ik de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate Management die voornamelijk op het stedelijk gebied gericht is. Door mijn agrarische achtergrond heb ik in mijn studieloopbaan mijn projecten en stages agrarisch ingericht. 

Iris: Mijn naam is Iris van Praet en ik ben 22 jaar oud. Ik zit het in 3e jaar van de opleiding Dier- en Veehouderij op Hogeschool Inholland Delft. Hiervoor heb ik MBO Dierverzorging en management gestudeerd. Ik ben verder gegaan met studeren omdat de veehouderij mij interesseert en ook omdat het een actieve sector is met veel passie. Een sector die ik graag wil steunen.

Wat onderzoek je?
Lieke: De afgelopen weken zijn alweer voorbij gevlogen, hierin heb ik mij voornamelijk beziggehouden met inlezen en het schrijven van mijn Plan van Aanpak. Nu dit helder is kan mijn onderzoek echt beginnen. De komende weken ga ik me storten op de kwaliteiten van het Groene Hart, de maatschappelijke vraag naar verbrede landbouwactiviteiten en de verdiensten. Zo hoop ik inzicht te krijgen in de reële mogelijkheden, zodat melkveehouders hun inkomsten naast de hoofdtak op een andere manier kunnen vergaren.  

Door mijn studie, die voornamelijk op het stedelijk gebied is gericht, was het voor mij altijd de uitdaging om de stad en het platteland te verbinden, hier haal ik een stukje voldoening uit. Daarnaast ben ik thuis bezig met het opzetten van mijn eigen boerderijwinkel, waar ik met alle plezier aan werk. De verbindingen van stad en platteland, boer en burger, van het land op je bord, vind ik belangrijk, want uiteindelijk moeten we met elkaar het beste uit onszelf en uit onze sector halen. Met dit streven en deze denkwijze vind ik LTO Noord bij mij passen.

Iris: Voor mijn 3e half jaar stage was ik op zoek naar een bedrijf dat veel met de sector bezig is waardoor ik meer kennis kan vergaren over wat zich nu afspeelt in de sector. Daarom heb ik voor LTO Noord regio West gekozen als stagebedrijf. Naast een gezellige teamdag heb ik nog niet veel in het werkveld gedaan. Dit gaat binnenkort wel veranderen, wanneer ik voor mijn onderzoek ook leden van LTO Noord-afdelingen en agrarische collectieven/natuurverenigingen ga interviewen. Mijn onderzoek gaat over de samenwerking tussen LTO Noord-afdelingen, agrarische collectieven en natuurverenigingen tijdens projecten, beleidsdossiers en pilots over duurzame landbouw. Hier probeer ik achter te komen door het interviewen van bijvoorbeeld een lid die bij een project heeft samengewerkt met een agrarisch collectief. Ik bespreek dan ook de successen en uitdagingen.

Wat wil je bereiken?
Lieke: Ik word begeleid door Ronald Kramer, waarvan ik verwacht veel te kunnen leren op het gebied van ruimtelijke ordening en het beleid hierop. Dit geeft direct ook weer wat ik met mijn onderzoeksstage wil leren: meer verdieping in de ruimtelijke ontwikkeling en de beleidskant. Tijdens mijn studie zijn beide thema’s wel belicht, maar er is niet diep op ingegaan vanwege de breedte van de opleiding. Ik hoop dat ik stappen kan maken in mijn persoonlijke ontwikkeling op het gebied van specificeren, communiceren en innoveren het komende halfjaar, mede met hulp van LTO Noord.

Iris: Naast dat ik voor mijn onderzoek meer informatie krijg over de samenwerking binnen projecten is het ook een mooie kans om bij bedrijven binnen te mogen kijken. Als Dier- en Veehouderij-student is het heel interessant om allerlei soorten bedrijven te zien en het verhaal van het bedrijf te horen. Wanneer u nu denkt: ik ben een boer en heb samengewerkt met een agrarisch collectief en/of natuuurvereniging en wil hier graag meer over vertellen, neem dan gerust contact op via ivpraet@ltonoord.nl of 06-15032256. Dan kom ik heel graag bij u op de koffie en neem ik wat lekkers voor bij de koffie mee!