Agrisafari Zuid-Holland Kastelein

Agrisafari naar Pluimveehouderij en Melkveehouderij

Statenleden van de provincie Zuid-Holland hebben een werkbezoek gebracht aan twee innovatieve agrarisch ondernemers.

Eerste bezoek was bij een pluimveehouder die na jaren van praten een nieuwe stal heeft gebouwd waarin kippen volgens een concept gehouden worden. De Statenleden konden zien hoe hier uitvoering wordt gegeven aan het convenant over intensieve veehouderij in Zuid-Holland. De ondernemer heeft namelijk diverse bovenwettelijke maatregelen toegepast.

De melkveehouder die werd bezocht is één van de koplopers in het project Proeftuin Veenweiden gericht op ammoniakreductie. Vanaf 2015 heeft de ondernemer 19% reductie weten te behalen.

Bij beide ondernemers kwamen de Statenleden tot de conclusie dat als zij een stap extra voor de duurzaamheid of het welzijn willen gaan zetten dit geen financieel voordeel meer oplevert voor de ondernemer maar juist geld kost. De consument moet bewust worden van deze ontwikkelingen en meer voor de producten betalen om verdere stappen mogelijk te maken.

LTO Noord-bestuurder Jaap Schep kijkt terug op een geslaagde Agrisafari, volgens hem is dit de perfecte gelegenheid om in gesprek te gaan met Provinciale Statenleden en beleidsmakers. 'Met een Agrisafari geef je hen een kijkje in onze sector en kun je het gesprek aangaan over het beleid en de wet- en regelgeving', vertelt hij.

Een uitgebreid verslag van de Agrisafari vind je hier.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.