Bloeiende bermen waardevol of waardeloos

Door het (te) laat maaien van bermen, (spoor)taluds en braakliggende terreinen door overheden en terreinbeherende organisaties (TBO) komen onkruiden tot bloei, waardoor deze later uitzaaien naar aangrenzende landbouwpercelen. Dit betreft in grote mate overlast door het zaaien van onkruiden zoals akker(melk)distel en Jakobskruiskruid.

De belangrijkste maatregel is het intensiveren van het maaibeleid op deze probleemlocaties. Voor begin juni dienen de bermen eenmaal gemaaid te zijn, voor de bloei van de onkruiden. Vervolgens dient in de zomer en het najaar nogmaals gemaaid te worden zodat onkruiden later in het jaar niet nogmaals voor overlast zorgen.

Hieronder is in enkele stappen aangegeven hoe u actie kunt ondernemen:

  1. Dien een klacht in bij het betreffende bedrijf/organisatie en een verzoek om de overlast te voorkomen/beperken (geen actie, ga door naar stap 2)
  2. Afdelingen van LTO Noord beschikken (meestal) over contactpersonen binnen terrein beherende organisaties zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies of Prorail. Door vooraf contact op te nemen met de afdeling van uw gebied kunt u uw klacht (vaak) sneller aan de juiste persoon sturen. 
  3. Zoek uit of in de provincie waar het perceel ligt een bestrijdingsplicht geldt. Op dit moment geldt alleen in Flevoland een bestrijdingsplicht (distelverordening van kracht, ga naar stap 4. Geldt geen distelverordening, ga door naar stap 5).
  4. Zoek uit of in de gemeente waar het perceel ligt een bestrijdingsplicht geldt, dit is vaak te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  5. Neem contact op met de betreffende provincie en/of gemeente (als de klacht niet leidt tot een oplossing, ga door naar stap 6).
  6. Dien een verzoek in bij de betreffende provincie/gemeente om handhavend op te treden (u kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken).