snelweg, autoweg, wegen, asfalt, N34

Obstakels landbouwroutes Stichtse Vecht

Het landbouwverkeer rondom Mijdrecht en Breukelen wordt belemmerd met een nieuw verkeersplan van gemeente Stichtse Vecht.

LTO Noord waarschuwt voor onwerkbare en gevaarlijke situaties als wegen worden afgesloten voor zwaardere voertuigen. Beleidsadviseur Marloes van Eck stelt dat een goede doorstroming van groot belang is voor het behoud van de sector.
De spitsafsluiting en de lengtebeperking van voertuigen op het Zandpad langs de Vecht zijn onaanvaardbaar voor LTO Noord en Cumela. Mochten die toch van kracht worden, dan dringen beide organisaties aan op een aanvullende regeling voor bestemmingsverkeer.
Verder benadrukt LTO Noord de noodzaak dat erftoegangswegen in het buitengebied worden aangepast aan de meest recente landelijke normen met bredere maatvoeringen.

Ook de spitsafsluiting van de parallelweg N401 is voor LTO Noord onacceptabel. ‘De voorgestelde alternatieve route voor landbouwverkeer brengt een veel groter gevaar met zich mee. Deze wordt veelal gebruikt door fietsers, er is meer autoverkeer én er liggen veel burgerwoningen langs de route.’
Ook het open houden van de Vechtbrug in Breukelen en het openstellen van Portengense Zuwe voor vrachtverkeer zijn kritische aandachtspunten in de zienswijze van LTO Noord.

Bron: Nieuwe Oogst