Landbouwvisie voor Utrecht

De toekomst van de Utrechtse landbouw is ‘een gezamenlijke beweging naar een duurzame sector’, dat stelde gedeputeerde Mirjam Maasdam over twee gebiedsbijeenkomsten over de provinciale landbouwvisie.

Aan de hand van de thema’s vitale landbouw, gezondheid, milieu, raakvlak natuur en landbouw, ruimtegebruik in balans en energietransitie haalde de provincie tijdens de sessies ideeën op voor de landbouwvisie. De provincie sprak hiervoor met veel organisaties, waaronder LTO Noord.

Volgens Maasdam streeft de provincie naar een ‘duurzame landbouw die gezond voedsel produceert, een bijdrage levert aan de omgeving, wensen en behoeften van de consument én waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen runnen’. Dat kan volgens haar alleen door de dialoog aan te gaan met agrariërs, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden.

Deze sessies worden gevolgd door dialoogtafels en verdiepingsgesprekken, die de hoofdlijnen van de landbouwvisie moeten vormen.