Statiegeldregel bij faunaschade

Het behandelbedrag voor faunaschade wordt in de provincie Utrecht omgezet in een statiegeldregeling. Dit betekent terugstorten van de 300 euro startkosten bij een terechte melding.

Dit naar aanleiding van een ingediende motie door de SGP maandag tijdens de algemene beschouwingen. Tot nu toe moesten agrariërs 300 euro betalen voor een wildschademelding. Daarbovenop gold ook nog een eigen risico van 250 euro. Onrechtvaardig, vindt de SGP en ook een meerderheid van de overige fracties.

‘Bovendien heeft een drempelbedrag van 550 euro boven op een hele papierwinkel tot gevolg dat veel agrariërs hun schade niet meer melden. Daardoor hebben we een vertekend beeld van de daadwerkelijke schade’, aldus de SGP.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vorige week een soortgelijk voorstel ingediend dat naar verwachting per 2019 ingaat.

Vorig jaar heeft LTO Noord regio West bij de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland aangedrongen op een statiegeldregeling voor het behandelbedrag voor een aanvraag van een schadevergoeding.

Bron: Nieuwe Oogst