Hek - weiland

Visie Utrecht mag uitdagender

Op de onderwerpen Stad & plattelandsverbinding en Landbouw met Natuur had de Landbouwvisie van provincie Utrecht wel ambitieuzer gemogen, vindt LTO Noord Utrecht, dat verder positief is over de Landbouwvisie.

‘De provincie wil stad-plattelandverbindingen en Landbouw met Natuur bevorderen, maar er gaat nu weinig uitdaging vanuit’, zegt bestuurslid Jeroen van Wijk van LTO Noord Utrecht in reactie op de Landbouwvisie ‘Landbouw met perspectief’. ‘Ze blijft steken in het verkennen van verdienmodellen, maar wij zijn toe aan de volgende stap en verwachten dat er harde actie komt met bijbehorend budget.’

Over het algemeen is de visie positief ingestoken, stelt het LTO Noord-bestuur. Zo is het belang van de land- en tuinbouw als beheerder van 50 procent van de provinciegrond duidelijk onderstreept.

Na inbreng van LTO Noord op de ontwerpvisie is de paragraaf over de intensieve veehouderij iets verbeterd, stelt Van Wijk. ‘Maar de circulaire functie van de intensieve veehouderij wordt nog steeds onderschat. Een circulaire economie kan niet zonder de intensieve veehouderij, die zoveel reststromen verwerkt. Ook reststromen uit andere sectoren.’

De visie schetst het landbouwperspectief tot 2050 en is deze week ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd.

Bron: Nieuwe Oogst