spuiwater in fruitteelt

Spuiwater testen voor betere bladvertering

Restvloeistof uit chemische luchtwassers interessant voor meerdere toepassingen in de fruitteelt.

Voor het versnellen van de bladvertering in het najaar mogen fruittelers binnen een uitvoeringsproject vanaf dit najaar het gebruik van spuiwater testen.

Achtergrond
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verleende voor de najaarstoepassing op fruitbomen onlangs een proefontheffing.
Voorlopig geldt deze ontheffing voor de duur van drie jaar. In de tussenliggende periode onderzoeken PPO Fruit in Randwijk en Delphy via bodemanalyses van de proefpercelen wat bijvoorbeeld het effect is van een gewasbespuiting in de herfst op de mineralenvoorziening in de bomen en op het bodemleven .

Na de proefperiode moet blijken of de toepassing van meerwaarde is en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de productveiligheid en milieubelasting. Als er geen bezwaren zijn, kan de tijdelijke ontheffing worden omgezet in een reguliere toelating. Spuiwater is een restvloeistof uit chemische luchtwassers op varkensbedrijven en bevat ruim 30 kilo zuivere stikstof per kuub en een kleine hoeveelheid zwavel.

De toepassing van spuiwater voor het stimuleren van de bladvertering en versnellen van bladval in appels en peren is onderdeel van het project ‘Innovatief hergebruik van spuitwater in de fruitteelt’. Dit project is een initiatief van de Utrechtse fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk en de varkenshouder Wim van Vulpen in dezelfde regio.

Een snellere bladval brengt bomen eerder in hun winterrust

Wim van Wijk

Van Wijk, fruitteler in ‘t Goy, heeft inmiddels voor een praktijkproef de eerste bespuitingen met spuiwater op Conference uitgevoerd. ‘We leggen in zowel appels als peren een proef aan met naast onbehandeld twee enkelvoudige behandelingen op verschillende tijdstippen. Ook komt er een object met twee toepassingen.’

Als standaarddosering gaat Van Wijk uit van 600 liter spuiwater per hectare. Daarvoor is de proefontheffing afgegeven. ‘Ruim een week na de eerste bespuiting bij de start van de bladval zien we al een duidelijk effect. Blad van behandelde bomen kleurt snel zwart en lijkt veel gemakkelijker los te laten’, meldt de fruitteler.
Een betere vertering van afgevallen blad zorgt volgens Van Wijk voor minder ziektedruk door schimmels als schurft en zwartvruchtrot in het voorjaar. ‘Verder is het voordeel van het versnellen van de bladval dat bomen eerder in winterrust raken en daardoor meer tijd hebben voor een goede knopvorming.’

Doordat de bladvalperiode wordt ingekort na het toedienen van spuiwater, verwacht Van Wijk ook dat hij kan besparen op zijn afspuitschema om vruchtboomkanker te voorkomen. ‘Mogelijk is één bespuiting dan voldoende om de wonden af te dekken. Ook kan ik veel eerder en onder veelal betere omstandigheden mijn afspuitschema uitvoeren.’

Opname door oud blad
De praktijkproeven op de bedrijven van Van Wijk en Van Dijk in Bunnik worden begeleid door Delphy, Projecten LTO Noord en Wageningen University & Research.
Van Wijk voert de bespuitingen uit. Hij vertelt dat de droge omstandigheden van dit najaar met de hoge temperaturen waarschijnlijk gunstig zijn voor de opname van spuiwater door het oude blad. Een aandachtspunt is volgens hem de reiniging van de spuitmachine na een toepassing, vanwege de kans op roestvorming.

Naast bladvertering en het stimuleren van de bladval, richt het spuiwaterproject op de Utrechtse fruitbedrijven zich op de toepassing voor fertigatie en onkruidbestrijding. Het project loopt tot en met 2021 en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, LTO Noord Fondsen en ELFPO (Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling).

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project Innovatief hergebruik spuiwater. Lees hier meer.


Bron: Nieuwe Oogst