Laat gratis uw oude gewasbeschermingsmiddelen afvoeren

Bent u agrariër (geweest) met een bedrijf in het gebied van HDSR en wilt u uw middelenkast laten controleren? Dan is dit de kans om uw oude gewasbeschermingsmiddelen gratis af te laten voeren.

Tot 16 februari 2019 kunt u zich anmelden voor deze actie via www.bezemdoordemiddelenkast.nl/hdsr. Grote of kleine agrarische bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt kunnen gratis meedoen. 

Gratis laten afvoeren van overbodige gewasbeschermingsmiddelen
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt nu de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Iedere boer of teler, ook als het bedrijf gestopt is, die overbodige gewasbeschermingsmiddelen heeft, kan deze gratis laten afvoeren. De boer of teler geeft zich op voor de actie via www.bezemdoordemiddelenkast.nl/hdsr en loopt samen met een adviseur zijn middelenkast na. Niet meer toegelaten en overbodige middelen zet hij apart. Vervolgens worden die middelen door een erkend afvalinzamelaar opgehaald; gratis en anoniem. Tijdens de actie is er afstemming met de handhavers van waterschap en NVWA zodat controles elkaar niet kruise
n en boetes worden voorkomen.

Over de actie
‘Bezem door de middelenkast HDSR’ wordt uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met steun van Provincie Utrecht, Winnet, Vitens, NFO en LTO Noord. CLM Onderzoek en Advies voert de actie uit in samenwerking met de adviseurs van de gewasbeschermingshandel. Op dit moment loopt er ook een bezemactie in Gelderland. Kijk voor meer informatie op bezemdoordemiddelenkast.nl.