Utrecht Willeskop Montfoort natuur

'Beheerplan niet zorgvuldig'

LTO Noord heeft samen met Collectief Rijn, Vecht en Venen een zienswijze ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 van provincie Utrecht. Volgens LTO Noord is de begrenzing van nog te ontwikkelen natuur onzorgvuldig doorgevoerd in het plan.

De zienswijze is ingediend in samenspraak met lokale LTO Noord-afdelingen en de agrarische collectieven in de provincie Utrecht.
‘Wij hebben moeten constateren dat de begrenzing van de nog te ontwikkelen natuur onzorgvuldig is doorgevoerd en dat derhalve de gebieden van nog te ontwikkelen natuur (deels) onjuist worden weergegeven op de relevante kaarten’, schrijft regiomanager Marijn Vermeulen van LTO Noord regio West.

In het plan zijn verschillende agrarische percelen toegevoegd aan de Ambitiekaart natuur, terwijl deze percelen in werkelijkheid geen natuuropgave hebben. ‘Met andere woorden: op deze kaarten wordt ogenschijnlijk natuur toegevoegd, terwijl deze niet tot de nog te ontwikkelen natuur behoort’, aldus Vermeulen.
LTO Noord roept de provincie op om in het vervolg de begrenzing van natuur en nog te ontwikkelen natuur correct weer te geven op de kaarten. Ook is aangeboden om agrarische collectieven te laten helpen met het in kaart brengen van de gebieden tijdens de totstandkoming van het Natuurbeheerplan.

Bron: Nieuwe Oogst