Kom naar de online bijeenkomst over kruidenrijk grasland op 14 oktober

De laatste tijd hoor je veel over kruidenrijk grasland. Maar waarom? Welke effecten heeft kruidenrijk grasland op bijvoorbeeld diergezondheid? Of op de biodiversiteit? En hoe maak je grasland eigenlijk kruidenrijk? Daarover gaat een online bijeenkomst op 14 oktober.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek met Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk instituut. Daarnaast kijken we naar de uitvoer in de praktijk. Meld je aan en praat mee!
Deelname is gratis, aanmelden kan via dit formulier. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Laat de natuur het werk doen
De online bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen LTO Noord en andere landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht. Deze bijeenkomst is de tweede in een serie:

Dinsdag 22 september: deel 1 - De bodem: Kijk de bijeenkomst hier terug
Woensdag 14 oktober: deel 2 - Kruidenrijk grasland
Woensdag 11 november: deel 3 - Voedselbossen
Woensdag 9 december: deel 4 - Nader te bepalen

Neem voor meer informatie contact op met Annelie Lekkerkerker, alekkerkerker@ltonoord.nl, tel. 06-48018433.