Bos

Online bijeenkomst over voedselbossen en agroforestry op 11 november

Bomen combineren met landbouw. Hoewel dat al een eeuwenoude praktijk is, zijn “agroforestry”, “voedselbossen” of “boslandbouw” termen die laatste jaren steeds vaker gebruikt worden en waarvan de mogelijkheden actief onderzocht worden.

Maar wat zijn de kansen van Agroforestry of voedselbossen voor een hedendaags landbouwbedrijf? Welke voordelen levert het combineren van bomen en landbouw op? En ook niet onbelangrijk, zit er een verdienmodel in?

Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek met Evert Prins van het Louis Bolk instituut. Hij weet alles over de diverse systemen, de toepassingsmogelijkheden en de voordelen van agroforestry. Vervolgens zal melkveehouder Ron van Zandbrink vertellen én laten zien hoe hij bomen inzet op zijn bedrijf ‘Tussen de Hagen’ in Stoutenburg.

Meld je aan, stel je vragen en praat mee! De bijeenkomst is op 11 november van 19:30 uur – 20:30 uur (uitloop tot 21:00 uur voor vragen en gesprek). D
eelname is gratis. Opgave is noodzakelijk via het onderstaande formulier:

 

Laat de natuur het werk doen
De online bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma 'Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht', een samenwerking tussen LTO Noord en andere landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

Deze bijeenkomst is de derde in een serie:

Dinsdag 22 september: Deel 1 – de bodem: Kijk de bijeenkomst terug
Woensdag 14 oktober deel 2 – Kruidenrijk grasland Kijk de bijeenkomst terug 
Woensdag 11 november: deel 3 – Voedselbossen en Agroforestry
Woensdag 9 december: deel 4 – Veen

Voor meer informatie: LTO Noord, Annelie Lekkerkerker, alekkerkerker@ltonoord.nl,tel. 06-48018433.